Re koulutus ry:n hallitus

  • työtaitokouluttaja Kalevi Rautjoki, yhdistyksen puheenjohtaja
  • sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ET Saara Kinnunen
  • RE sielunhoitoterapeutti, MMM Leena Junnila
  • Uusheräyksen toiminnanjohtaja Eeva Pouke

varajäsenet

  • sairaanhoitaja, terveydenhoitaja sensorimotorisen psykoterapian I ja II vaiheen koulutukset Marjatta Ollikainen, yhdistyksen taloudenhoitaja
  • toimintaterapeutti Mikko Kerminen

RE-sielunhoitoterapeutti, YO-merkonomi Arja Honkasalo, yhdistyksen sihteeri hallituksen ulkopuolelta